logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   minus Zamówienia poniżej 30 000 euro
      minus 08.01.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badania lekarskie dla osób bezrobotnych
      minus 09.01.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D, DE, D1, D1E
      minus 10.01.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej na: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C, CE, C1, C1E
   minus Zamówienia powyżej 30 000 euro
   plus ARCHIWUM
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - DOA - KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI - 1 osoba
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Batorego 126 A informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielanie zamówienia do 30 000 euro na: przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w Filiach Urzędu w Sulechowie i w Nowogrodzie Bobrzańskim do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu zakończone wystawieniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku, został wybrany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową za realizacje ww. usługi.

Ilość odwiedzin: 38
Nazwa dokumentu: 08.01.2018 --- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badania lekarskie dla osób bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Niezgodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Niezgodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 14:05:19
Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 14:05:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 14:43:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner