logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus PROJEKTY EFS
minus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus FORMY POMOCY
minus Język migowy
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus EWALUACJA 6.1.3 PO KL
minus TELEPRACA
minus Lubuski Barometr
koniunktury gospodarczej
minus OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
minus DOA - INFORMATYK - 1 osoba
minus INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU - INFORMATYK - 1 osoba
minus INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU - DOA - INFORMATYK - 1 osoba
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY W URZĘDZIE > DOA - INFORMATYK - 1 osoba

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

ogłasza nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze Dział Organizacji i Administracji

65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A

Nazwa stanowiska: INFORMATYK 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie -  wyższe,
 5. znajomość systemów Windows (7,8,10) na poziomie zarządzania stacjami roboczymi,
 6. znajomość zarządzania systemami Windows Server 2012 R2 (Active Directory, DNS, DHCP, GPO, współdzielenie zasobów),
 7. znajomość podstaw budowy sieci LAN,
 8. umiejętność analizy problemów i znajdowania ich rozwiązań.

2.Wymagania dodatkowe:

  1)   znajomość systemów Linux i środowiska Vmware,

  2)   samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań oraz umiejętność pracy w      zespole,

  3)  wysoka kultura osobista, takt, opanowanie, cierpliwość, stateczność,

  4)   mile widziany staż w administracji publicznej. 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku  Informatyka obejmuje:

 1. administrowanie lokalną siecią komputerową,
 2. uruchomienie i instalacja stanowisk pracy użytkowników,
 3. aktualizacja oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach,
 4. monitorowanie i zabezpieczanie usług,
 5. opracowywanie planów dalszej rozbudowy sieci komputerowej,
 6. utrzymanie infrastruktury IT,
 7. rozwiązywanie problemów informatycznych,
 8. obsługa i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz innych stron internetowych  Urzędu,
 9. archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 10. analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 11. zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa dla systemów informatycznych,
 12. zamawianie sprzętu informatycznego przestrzegając przepisów Prawo Zamówień Publicznych,
 13. dbałość o wysoki poziom obsługi użytkowników.

4.Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

5.Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  co najmniej 6%-TAK.

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

 1. Miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 5 – kondygnacyjnym z windą.
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 3. Wymiar czasu pracy:   Pełny etat.
 4. Data zatrudnienia: październik 2018r.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu (pokój nr 6) lub przesłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Batorego 126A

65-735 Zielona Góra

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: INFORMATYK  w Dziale Organizacji i Administracji” w terminie do dnia 12 września 2018r. do godziny 15:00.

8.Inne informacje:

 1. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nadesłane oferty aplikacyjne można odebrać w przeciągu 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości.
 4. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PUP
  a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 684565662.

Druki do pobrania (załączniki):

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-09-03 12:34:24 - Załączniki (49.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1421
Nazwa dokumentu: DOA - INFORMATYK - 1 osoba
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Milczarek
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Milczarek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-03 12:28:19
Data udostępnienia informacji: 2018-09-03 12:28:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-03 12:52:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner