logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
minus STATUT
plus ORGANIZACJA URZĘDU
minus REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU
plus INFORMACJE
minus SZKOLENIA
minus Druki do pobrania
minus EURES
minus Centralna Baza Ofert Pracy
minus e-Urząd (usługi elektroniczne)
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Deklaracja dostępności
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 OGŁOSZENIA
 OFERTY PRACY W URZĘDZIE
 PRAWO PRACY
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Powiatowego Urzędu w Zielonej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • materiały opublikowane na stronie
  pup.zielona.gora.sisco.info
  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • niektóre informacje są w formie skanów lub obrazów (*.gif, *.jpg, itp.)

Strona BIP Powiatowego Urzędu w Zielonej Górze posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • rejestr zmian
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • Opera:
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok
   

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Byra, admin@pup.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (68)456 56 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek w którym siedzibę ma Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada dwa wejścia główne od ulicy Batorego. Na każdym piętrze zajmowanym przez Powiatowy Urząd Pracy znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w którym siedzibę ma Filia w Sulechowie nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku nie jest wypłaszczone, przed drzwiami wejściowymi znajduje się wysoki próg.

Pomieszczenie, w którym znajduje się Filia w Nowogrodzie Bobrzańskim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego. Wejście prowadzi bezpośrednio z chodnika, wyłożonego kostką brukową, trzy schody w dół (stopnie są niskie i szerokie). Brak jest barierek, po obu stronach schodków stoi murek o wysokości ok. 50 cm.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dostępna jest winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku. Korytarze są gładkie bez różnicy poziomów a w drzwiach nie ma progów.

Siedziba Filii w Sulechowie znajduje się na poziomie jednego piętra. W budynku nie jest dostępna winda osobowa. Na piętro prowadzą schody wyposażone w poręcz. Korytarze są gładkie bez różnicy poziomów a w drzwiach znajdują się progi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacje głosowe generowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przez system kolejkowy. Urząd nie posiada na stanie pętli indukcyjnych, pochylni, platform.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu Filii w Sulechowie nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu Filii w Nowogrodzie Bobrzańskim znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków Powiatowego Urzędu Pracy i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Z naszą jednostką można kontaktować się za pomocą:

Ilość odwiedzin: 5846
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-03-24 12:30:00
Data udostępnienia informacji: 2020-03-26 11:43:51
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-15 20:17:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner